Arlas historia

Historia och framtid

Arla bildades som Mjölkcentralen 1880 och grundade kooperativet Lantmännens Mjölkförsäljningsförening 1915. Vad som startade som ett lokalt mejeri har på senare år vuxit ut till en internationell kooperation. Arlas ägare består av bönder i sju olika länder och tillsammans förser de produkter till fler än hundra länder. Det dröjde fram till 1975 innan Mjölkcentralen ändrade namn till Arla och mejeri¬branschen har förändrats sedan dess. Nedan kommer du att kunna läsa om några milstolpar i Arlas historia.

När Mjölkförsäljningsförening grundades 1915 bestod kooperativet endast av 1 500 bönder. I slutet av 30-talet lanserades den första mjölken i glasflaska. Nästa milstolpe kom 1949 när Mejericentralen registrerade en ko som varumärke. Fyra år senare kunde den första pappersförpackningen tas i bruk – grädde såldes hädanefter i en Tetraförpackning med trekantig form. Under 50- och 60-talet hände inte mycket mer, men i början av 70-talet gick flera svenska mejerier samman och bildade vad vi idag känner som Arla. De gick samman 1972 och 1975 ändrade Mjölkcentralen namn till Arla och Arla-kon blev varumärkets symbol.

Vid millenniumskiftet förenades Arla med danska MD Foods och blev Arla Foods och resten är historia. Sammanslagningen lade grunden till en internationell expansion för Arla. Mellan 2009 och 2013 gick Arla samman med ännu fler kooperativ – Hansa Milch, Milko, MUH samt Milk Link. Och säcken knöts samman när brittiska AFMP blev fullvärdiga medlemmar i kooperativet och dessutom Arlas ägare. Idag, hundra år efter bildandet av kooperativet, utgör 13 500 bönder kärnan i Arla. De är fördelade över sju olika länder i Europa. Arla har fler än 19 500 anställda i fler än 30 länder, de säljer varor i långt fler än 100 länder och omsätter hiskeliga 96 miljarder om året. Arla har utvecklats till en av världens största mejerikoncerner.

Allt har dock inte varit frid och fröjd. Uppköpet av Milko var en infekterad fråga och sedan dess har det i omgångar genomförts bojkotter mot Arlas produkter. Många anser att Arla går emot jordbrukets värderingar om närproducerad mat och dryck. Dessutom anser bönderna att de får alldeles för lite betalt sett till deras arbete.

historia