Näringslivshistoria

Näringslivshistoria hjälper företag

I Sverige finns en organisation som heter Centrum för Näringslivshistoria som är sprungen ur Föreningen Stockholms Företagsminnen, vars ursprungliga ändamål var att försvara företagsminnen från förstörelse. Senare, när föreningen väl bildats, blev föreningens uppdrag att både värna och berätta om företagen.

Till en början arbetade Stockholms Företagsminnen endast i liten skala och deras material kunde förvaras i Stadsarkivet och Handelskammaren blev ansvariga över administration. När Stockholms Kommun ökade sitt stöd till Stockholms Företagsminnen 1979 kunde organisationen anställa Inger Ljunggren, deras första arkivchef. Under hösten samma år flyttade Stockholms Företagsminnen till egna lokaler. Det var ett första steg mot bevarandet av näringslivshistoria.

Organisationen såg möjligheten att intressera företag att lämna sitt historiska arkiv hos dem genom att först erbjuda kommersiella arkivtjänster, en marknad som vid den här tiden ökade kraftigt. Organisationens kommersiella verksamhet öppnade nya dörrar och med pengar därifrån kunde de investera mer i den ursprungliga verksamheten, det vill säga den historiska verksamheten. På grund av den ökade efterfrågan av arkivtjänster startade Föreningen Stockholms Företagsminnen ett dotterbolag vid namn Stockholms Företagsarkiv.

1990, två år efter att dotterbolaget grundats, vände konjunkturen nedåt. Det medförde att kommunerna drog åt svångremmen, bidragen från kommunerna minskade och konkurrensen ökade. Några år senare, 1996, minskade stödet till lönebidragsanställda. För Företagsarkiv var detta ödesdigert eftersom 90 procent av företagets 98 anställda hade lönebidrag. Företagsarkiv tvingades säga upp de flesta anställda och året därpå gick bolaget i konkurs.

Stockholms Företagsminnen kunde påbörja sin expansion när dotterbolagets problem var lösta. De hittade sin plats i samhället och efterfrågan på historiskt arkivmaterial ökade. Företag, forskare och anställda började i allt större grad se nyttan i näringslivshistoria. Företagen vars arkivmaterial Stockholms Företagsminnen ansvarade över var inte längre begränsade till Stockholm, utan hade expanderat världen över. Därför såg Föreningen Stockholms Företagsminnen sig tvungna att byta namn till Centrum för Näringslivshistoria. Dock bildades snabbt en ny förening under namnet Stockholms Företagsminnen som tog sig an uppdraget att förvalta stadens herrelösa arkiv.

näringslivshistoria